Gebruikersnaam
Wachtwoord
English Nederlands

Gebruiksvoorwaarden 

 

Region Images Gebruiksvoorwaarden voor Rechtenvrij beeldmateriaal BELANGRIJK: LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG voordat u deze overeenkomst met REGION IMAGES, ( "REGION IMAGES"). DIT IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U ( "U") EN REGION IMAGES. Door te klikken op de "IK ACCEPTEER" KNOP en het downloaden van een product (ALS HIERONDER OMSCHREVEN) waar u de aankoop van een product online, GA IK AKKOORD MET WETTELIJK GEBONDEN VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. Indien u niet instemt met de voorwaarden van deze overeenkomst, waar u de aankoop van een product (zoals hieronder gedefinieerd) online, klik niet op de knop "ik aanvaard" en download het Product. Deze overeenkomst is tussen U en Region Images en wordt van kracht op de datum waarop U klikt op de knop "ik aanvaard".
Voor de toepassing van deze overeenkomst, een "product" is een grafisch, illustratie, foto, vector kunst, film of audioclip, of alle andere media en de inhoud, in welke vorm deze aan u door Region Images. Elke verwijzing in deze Overeenkomst naar Product wordt aan elk afzonderlijk product en ook aan de Producten als geheel. Wanneer U het aangaan van deze overeenkomst in uw hoedanigheid als werknemer van een organisatie, U bent het aangaan van de licentie hieronder namens uw werkgever en de hierin vervatte bepalingen en voorwaarden van toepassing zijn op zowel uw werkgever en uzelf als een vertegenwoordiger van uw werkgever, die wordt hierin worden gezamenlijk aangeduid als "U". Als U niet langer in dienst zijn bij uw werkgever om welke reden dan ook, is deze overeenkomst zal doorgaan met uw werkgever en U moet naar een andere overeenkomst met Region Images om te gaan met het gebruik van het Product (en ).
VERLENING VAN LICENTIE
Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, Region Images verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om:
a. gebruik elk product aan U door Region Images voor uw eigen doeleinden of voor uw directe klanten, maar alleen als onderdeel van:
 
i. reclame en promotie-materiaal (met inbegrip van advertenties, brochures, boeken, bedrijf nieuwsbrieven, jaarverslagen, film, verpakkingen, presentaties, tv-commercials en video’s);
ii. online of andere multimedia-inhoud (met inbegrip van computer games, online advertenties, streaming video, web-uitzendingen, en webpagina ontwerp);
iii. uitzendingen en theatrale tentoonstellingen;
iv. producten of publicaties (elektronische of print);
v. materialen voor niet-commercieel gebruik, persoonlijk gebruik, steekproef gebruik, en test het gebruik, inclusief previews en lay-outs en
vi. alle andere toepassingen die schriftelijk door Region Images, op voorwaarde echter dat:
vii. wie maakt gebruik van het Product is de eindgebruiker van het Product, en
viii. Het product wordt gebruikt op de wijze zoals in alle documentatie die bij het Product ( "Documentatie") en wordt niet gebruikt op een wijze die strijdig is met de beperkingen die erop zijn vermeld en in ieder Documentatie;
b. een redelijk aantal kopieën van het Product voor back-up doeleinden, en voor geen ander doel of gebruik. De back-up mogen alleen worden gebruikt als het oorspronkelijke product defect raakt, wordt vernietigd, of anderszins is onherstelbaar en
c. creëren van een digitale bibliotheek, netwerk configuratie, of een soortgelijke regeling om het product te worden gebruikt door medewerkers en uw directe klanten, op voorwaarde echter dat het gebruik van het product is beperkt tot niet meer dan 10 dergelijke individuele gebruikers. U moet contact opnemen met Region Images voor het verkrijgen van een aanvullende licentie voor elke extra gebruiker voorafgaand aan het gebruik door deze gebruiker.
Region Images geen subsidie voor U van enig recht op een sublicentie voor de producten, en U gaat ermee akkoord dat u geen enkele sublicenties van de toegekende rechten hierin. Alle rechten die niet uitdrukkelijk toegekend hierboven worden bewaard door Region Images. Deze overeenkomst is een licentie en is niet een verkoop. U mag zelf de media waarop het product wordt opgeslagen, maar Region Images te allen tijde behoudt de eigendom van het product en alle rechten op het product, die worden beschermd door de Nederlandse wetten op het auteursrecht, internationale verdragen en andere toepasselijke Verenigde Staten en internationale wetten. U verklaart hierbij dat Region Images is de exclusieve eigenaar of licentiehouder van de Producten en alle intellectuele eigendomsrechten in en op de Producten.
BEPERKINGEN VAN DE LICENTIE
U mag niet:
a. maken gebruik van een product in zijn geheel of een deel dat niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst;
b. toewijzen, overbrengen, vervreemden, geschenk, leasen, in licentie geven, verhuren, in sublicentie te geven, verkopen of overdragen van een van de rechten aan u worden verleend op grond van deze overeenkomst, hoewel U mag verkopen of in licentie afgeleide werken met de producten in overeenstemming zijn met het gebruik toegestaan onder paragraaf (a) van de "Licentieverlening" sectie hierboven;
c. gebruik of mogelijk iemand anders voor het gebruik van een product, geheel of gedeeltelijk, voor of in samenwerking met een pornografische doeleinden of op een manier die is of kan worden beschouwd als lasterlijke, of die op enigerlei wijze als negatief kan worden beschouwd,of controversieel voor het model in het beeld. Als een product met een model wordt gebruikt op een wijze die zou leiden een redelijk persoon om te geloven dat het model persoonlijk onderschrijft of maakt gebruik van een product of dienst, of als de afbeelding van het model wordt gebruikt in verband met "gevoelige kwestie" onderwerpen, met inbegrip , maar niet beperkt tot onderwerpen als anticonceptie, seksueel of impliciete seksuele activiteit; seksuele voorkeuren; datingdiensten; chat lines; stof misbruik, lichamelijke of geestelijke mishandeling, geweld, armoede, dakloosheid; disfunctioneel gezin; alcohol; tabak; aids, kanker of andere ernstige lichamelijke of geestelijke aandoening of handicap of ernstige lichamelijke of geestelijke ziekte, of een diagnostische test voor hetzelfde, U moet ook een verklaring die aangeeft dat de persoon (en) afgebeeld is een model en wordt gebruikt voor illustratieve doeleinden;
d. gebruik van een product in alle producten voor verkoop of licentie waar de primaire waarde bevindt zich in het product zelf, met inbegrip van de detailhandel T-shirts, posters, kalenders en ansichtkaarten. (Als u gebruik wilt maken van een product voor deze doeleinden, kunt u contact opnemen via volgende emailadres: vragen@regionimages.nl het verkrijgen van een commerciële licentie.);
e. gebruik van een product als een logo, merk, dienst of merk;
f. gebruik van een product in een sjabloon of applicatie, online of niet, met het doel van het creëren van meerdere vertoningen van een product, inclusief maar niet beperkt tot, website design otemplates, presentatie templates, elektronische wenskaarten, visitekaartjes, e-business cards, of andere elektronische of gedrukte materie. (Als u gebruik wilt maken van een product voor deze doeleinden, kunt u contact opnemen met mailto: vragen@regionimages.nl verkrijgen van een commerciële licentie.);
g. gebruik, ter beschikking stellen voor gebruik, overdracht, licentie, te verkopen of anderszins distribueren een product op een zodanige wijze dat een persoon kan opvragen en / of toegang tot het product als een elektronisch dossier, inclusief het plaatsen van een product online in een downloadbaar formaat, het plaatsen van een product op een elektronisch prikbord, of met behulp van een product in de elektronische wenskaarten. Voor de duidelijkheid kunt u, in overeenstemming met het gebruik is toegestaan onder paragraaf (a) van de "Licentieverlening" hierboven, het gebruik van een product als onderdeel van een webpagina ontwerpen, op voorwaarde echter dat de resolutie niet hoger is dan 72dpi en dat het kan niet worden gedownload of in een formaat dat gebruikt kan worden door een bezoeker van de website.
VERPLICHTINGEN MET LICENTIE
U moet:
a. behouden het copyright van Regionstock en haar licentiegevers of aanbieders van inhoud en Region Images Productidentificatie code, zoals weergegeven op het product en als onderdeel van het elektronisch dossier;
b. gebruik het product in overeenstemming met alle geldende wetten, inclusief maar niet beperkt tot, de wetten en regelingen met betrekking tot de auteursrechten en morele rechten;
c. onmiddellijk aan Veer de volledige gegevens van elke claim of dreigende claim door een derde partij ten aanzien van alle of een deel van een product, en
d. een krediet naast een product dat gebruikt wordt in een redactionele wijze als volgt: Copyright Region Images.
AFWIJZING VAN GARANTIE
Region Images garandeert dat i) zij over alle noodzakelijke rechten en autoriteit aan te gaan en het uitvoeren van deze overeenkomst, en ii) indien van toepassing, de DVD of andere media die Region Images bepaald aan U is vrij van gebreken in materiaal en vakmanschap voor negentig (90) dagen vanaf de datum van aankoop. De exclusieve remedie voor een inbreuk op de voornoemde garantie uiteengezet in punt ii), wordt de vervanging van de DVD of andere media. ANDERSZINS, alle product-en Media die u door Region Images worden geleverd "zoals ze zijn" ZONDER ENIGE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD. VEER DOET GEEN VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET PRODUCT OF MEDIA EN, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET, ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES, GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET EN IMPLICIET, MET BETREKKING TOT HET PRODUCT OF MEDIA, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES, GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT NIET-INBREUK OF ANDERE NIET-SCHENDING VAN RECHTEN, GESCHIKTHEID, KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. VEER DOET GEEN VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET PRODUCT EN GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN NAMEN, HANDELSMERKEN, geregistreerd, niet geregistreerde, of auteursrechtelijk ontwerpen of kunstwerken of architectuur afgebeeld in een product, VEER EN GEEFT GEEN GARANTIE ALS voor de juistheid of echtheid van het product of de beschrijving van hen of de identificatie van personen, voorwerpen of SCENE IN EN ZE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR U voor een van de voorgaande, en U bent dat alle nodige rechten of Toestemming betreffende een van de bovenstaande, zo nodig voor de voortplanting, zijn verkregen. DE VERKLARINGEN EN GARANTIES DIE IN DEZE OVEREENKOMST Region Images slechts van toepassing op het rechtenbeschermde materiaal als GELEVERD DOOR Region Images  en zijn ongeldig indien DE LICENTIE MATERIAAL IS GEWIJZIGD OP ENIGE WIJZE OF GEBRUIKT DOOR LICENTIENEMER OP ENIGE WIJZE NIET UITDRUKKELIJK IN DE OVEREENKOMST OF ALS LICENTIENEMER IS ANDERS IN STRIJD MET DEZE OVEREENKOMST. Sommige jurisdicties staan niet toe dat de uitsluiting van impliciete garanties, en zo het voorgaande kan niet op u van toepassing.
BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
IN GEEN GEVAL ZAL REGION IMAGES AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE, EXEMPLARISCHE OF STRAFBARE SCHADE VOOR ENIGE SCHENDING VAN HAAR VERPLICHTINGEN OF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, die voortvloeien uit deze overeenkomst (INCLUSIEF WINSTDERVING OF BUSINESS, gemiste kans, OF VERLIES VAN ZAKELIJKE REPUTATIE), ZELFS ALS REGION IMAGES IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. REGION IMAGE’S VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID EN UW VOLLEDIGE OPLOSSING VOOR ENIGE SCHADE OF VERLIES, kunt u last krijgen door welke oorzaak dan ook, OF DE ACTIE IS IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STATUTAIR OORZAAK VAN ACTIE, OF ANDERE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, WORDEN BEPERKT met de verkoop van het product. U ERKENT DAT HET PRODUCT PRIJS WEERSPIEGELT Deze verdeling van de risico’s en de beperking van de aansprakelijkheid in deze overeenkomst omschreven.
DUUR EN BEËINDIGING
De licentie is verleend is een eeuwigdurende licentie zal beëindigen alleen als hieronder uiteengezet. Deze overeenkomst zal eindigen automatisch en zonder kennisgeving van Region Images als u, of niet uit te voeren of observeren, een convenant, voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst. Region Images behoudt zich het recht voor op elk moment om deze overeenkomst te beëindigen om welke reden dan ook of deze overeenkomst te beëindigen ten aanzien van een bepaald product of de producten, op voorwaarde echter dat Region Images akkoord met vervanging van het product of producten, dvd of andere media beïnvloed door dergelijke beëindiging van een vervangend product of de producten, dvd of andere media.
Bij beëindiging van deze overeenkomst, of deze Overeenkomst ten aanzien van een bepaald product of de producten, U gaat ermee akkoord om:
a. alle gebruik van de producten (of de specifieke product of de producten) en een DVD of andere media die dergelijke producten aan u voor;
b. terugkeer alle DVD of andere media die u met de producten (of de specifieke product of de producten);
c. vernietigen of te verwijderen alle producten (of de specifieke product of de producten) die op alle lokalen, een computer, harde schijf, digitale media, of andere faciliteiten of opslagapparaten (elektronisch of fysiek), met inbegrip van alle kopieën van de Producten en DVD of andere media;
d. zorgen ervoor dat uw klanten en klanten:
i. alle gebruik van de producten (of de specifieke product of de producten);
ii. vernietigen, verwijderen of terugkeer alle producten, bewaard of opgeslagen op alle lokalen, een computer, harde schijf, digitale media, of andere faciliteiten of opslagapparaten (elektronisch of fysiek), met inbegrip van alle kopieën van de Producten.
VRIJWARING
U verklaart akkoord te vrijwaren, te verdedigen, opslaan en houd Regionstock, haar licentiegevers, medewerkers (inclusief, maar niet beperkt tot, kunstenaars, fotografen, modellen, eigenschappen), en wederverkopers vrijwaren van en tegen elke aansprakelijkheid, kosten, kosten, kosten, verlies, arrest, aanspraak of schade door een derde partij (inclusief redelijke juridische kosten) die voortvloeien of ten gevolge van een inbreuk, schending van, of niet-nakoming van enige vertegenwoordiging, garantie, convenant of overeenkomst hierin door U of het gevolg is van eventuele gebruik van een product aan U, met inbegrip van:
a. het gebruik van een Product in strijd met deze overeenkomst;
b. het gebruik van een product anders dan in overeenstemming met de rechten die aan U hierin;
c. het gebruik van een product op een zodanige wijze die in strijd is of inbreuk op enig recht van een andere persoon, met inbegrip van het gebruik van een product zonder geschikte model releases, toestemmingen of ontheffingen van de morele rechten, zo nodig of wenselijk of noodzakelijk is voor een dergelijk gebruik; en
d. het ongeoorloofde gebruik door een derde partij die U kan hebben geleverd een Product door Region Images.
CESSIE
U mag deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder Region Images goedkeuring. Regionstock kan deze overeenkomst zonder uw goedkeuring.
Digitaal bestand VOORWAARDE
U bent verantwoordelijk voor de behandeling van een digitaal bestand met betrekking tot een product voor de uitvoering van de voortplanting. Bijgevolg Region Images en haar licentiegevers of content leveranciers zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van een gebrek of vermeende gebrek in een digitaal bestand of de titel of op enigerlei andere wijze uit de voortplanting.
TOEPASSELIJK RECHT
Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met het conflict van het recht daarop van toepassing zijnde voorschriften, en wordt behandeld in alle opzichten als een Nerderlands contract. De partijen bij deze overeenkomst hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toegewezen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Den Haag en alle rechtbanken bevoegd zijn om kennis te nemen van beroepen daarvan. De toepassing van de United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods bij deze overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten, en deze overeenkomst niet zal worden beheerst door dat verdrag.
VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Deze overeenkomst vervangt alle eerdere verklaringen, afspraken, onderhandelingen, afspraken en overeenkomsten tussen de partijen, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot het onderwerp daarvan en een uiteenzetting van de gehele, volledige en exclusieve overeenkomst en begrip tussen de partijen met betrekking tot de onderwerp; geen enkele partij heeft een beroep op elke vertegenwoordiging, arrangeren, inzicht, of de overeenkomst (schriftelijk of mondeling) niet uitdrukkelijk vastgelegd of bedoeld in deze overeenkomst. Geen van de omschrijvingen van de producten en de eventuele schriftelijke materiaal dat wordt gebruikt voor het vergemakkelijken of bevorderen van de producten zijn voor de enige toepassing van identificatie en zijn niet te worden opgevat als een garantie.
WIJZIGING EN OPHEFFING
Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door middel van een schriftelijke overeenkomst. Geen ontheffing of toestemming door Region Images van of voor een schending of in gebreke blijven van deze overeenkomst door U wordt effectief blijkt, tenzij schriftelijk. Geen ontheffing of toestemming effectief als voornoemd zal opereren als een vrijstelling of toestemming van of naar een ander recht of andere of verdere schending of standaard met betrekking tot dezelfde of enige andere bepaling van deze Overeenkomst.
SURVIVAL
Dergelijke bepalingen van deze overeenkomst die door hun aard, zou worden verwacht dat de beëindiging van deze overeenkomst overleven een dergelijke beëindiging.
SCHENDING
In het geval van schending van deze overeenkomst door U, U stemt ermee in om zijn verantwoordelijk voor de redelijke juridische kosten van Regionstock en haar licentiegevers en bijdragen in het geval dat Region Images of haar licentiegevers of respondenten nodig zijn om de handhaving van hun rechten door te beginnen een actie onder deze bepalingen.
HANDELSMERKEN
Voel je afbeeldingen, Region Images, en hun respectieve logo’s zijn handelsmerken van Region Images BV. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
Copyright © Region Images BV. Alle rechten voorbehouden.

Region Images
van Zuylen van Nijeveltstraat 7
2242 AH Wassenaar
Tel: +31 (0) 70-514.61.33