Gebruikersnaam
Wachtwoord
English Nederlands

Disclaimer

 

Region Images doet er alles aan om de informatie die wij verstrekken via onze website,

nieuwsbrieven, drukwerk en andere wijze, zo zorgvuldig en volledig mogelijk samen te stellen.

Wij staan echter niet garant voor het feit dat alle informatie compleet, accuraat of actueel is. 

Region Images is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik

van de door ons verstrekte informatie.

Al onze uitingen zijn beschermd door de auteurswet en zijn alleen bestemd voor de geadresseerde

of de bezoeker van onze website. Niets uit onze uitingen mag op welke manier dan ook worden

verveelvoudigd, gekopieerd of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden.